1. Home
  2. Bedömning / uppföljning
  3. Skolverkets bedömningsstöd

Skolverkets bedömningsstöd

Nedanstående bedömningsstöd som finns från Skolverket är inlagda som kriteriematriser i Vklass, sedan erbjuder vi även funktionen Bedömningsmatris där användare själva kan skapa matriser innehållandes bedömningsstöd enligt Skolverkets riktlinjer. Dessa bedömningsmatriser kan delas inom sin organisation och går att söka fram i matrisbanken. Det är möjligt att koppla en bedömningsmatris till sin undervisningsgrupp som innehåller bedömningsstödet och samtidigt jobba med ämnets kriteriematris som två separata matriser.


Vill man jobba med bedömningsstödet som kriteriematriser skapar man en undervisningsgrupp och anger ämneskoden som står specificerad under respektive bedömningsstöd.

Matematik 1-3 (nationellt bedömningsstöd i taluppfattning)

https://www.skolverket.se/bedomningsstod-och-kartlaggningsmaterial#/111/gr-ma-111-akF3-4

Ämneskod: LSRMA (Sedan kan man i matrisen välja vilken årskurs man vill bedöma.)

Bedömningsstöd taluppfattning och tals användning ma åk 1 grundsärskola, Ämneskod: LSRMAGRS

Matematik förskoleklass kartläggning (Hitta matematiken)

https://www.skolverket.se/bedomningsstod-och-kartlaggningsmaterial#/111/Kmhm%20KM%201-9%20P004%20F-3

Hitta matematiken och hitta språket förskoleklass,LSRFSK

Svenska 1-3 (Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling)

https://www.skolverket.se/bedomningsstod-och-kartlaggningsmaterial#/112/gr-sv-112-akF3-5

Svenska, Ämneskod: LSRSV
Svenska som andra språk, Ämneskod: LSRSVA
Bedömningsstöd läs- och skrivutveckling sv och sva åk 1 grundsärskola, Ämneskod: LSRSVGRS

Svenska förskoleklass kartläggning (Hitta språket)

https://www.skolverket.se/bedomningsstod-och-kartlaggningsmaterial#/112/Kmhs%20KM%201-9%20P004%20F-3

Hitta matematiken och hitta språket förskoleklass,LSRFSK

Updated on 1 november, 2023

Was this article helpful?

Related Articles