1. Home
  2. Bedömning / uppföljning
  3. Skolverkets bedömningsstöd

Skolverkets bedömningsstöd

Nedanstående bedömningsstöd som finns från skolverket är inlagda både som kriteriematriser och bedömningsmatriser. Vill du koppla en bedömningsmatris och fylla i resultaten söker du efter bedömningsmatrisen i matrisbanken och kopierar den till din undervisningsgrupp.

Vill man jobba med bedömningsstödet som kriteriematriser skapar man en undervisningsgrupp och anger ämneskoden som står specificerad under respektive bedömningsstöd.

Matematik 1-3 (nationellt bedömningsstöd i taluppfattning)

https://www.skolverket.se/bedomningsstod-och-kartlaggningsmaterial#/111/gr-ma-111-akF3-4

Ämneskod: LSRMA (Sedan kan man i matrisen välja vilken årskurs man vill bedöma.)

Bedömningsstöd taluppfattning och tals användning ma åk 1 grundsärskola, Ämneskod: LSRMAGRS

Matematik förskoleklass kartläggning (Hitta matematiken)

https://www.skolverket.se/bedomningsstod-och-kartlaggningsmaterial#/111/Kmhm%20KM%201-9%20P004%20F-3

Hitta matematiken och hitta språket förskoleklass,LSRFSK

Svenska 1-3 (Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling)

https://www.skolverket.se/bedomningsstod-och-kartlaggningsmaterial#/112/gr-sv-112-akF3-5

Svenska, Ämneskod: LSRSV
Svenska som andra språk, Ämneskod: LSRSVA
Bedömningsstöd läs- och skrivutveckling sv och sva åk 1 grundsärskola, Ämneskod: LSRSVGRS

Svenska förskoleklass kartläggning (Hitta språket)

https://www.skolverket.se/bedomningsstod-och-kartlaggningsmaterial#/112/Kmhs%20KM%201-9%20P004%20F-3

Hitta matematiken och hitta språket förskoleklass,LSRFSK

Updated on 8 mars, 2023

Was this article helpful?

Related Articles