1. Home
  2. Bedömning / uppföljning
  3. Kunskapskrav kopplade till planeringar och uppgifter

Kunskapskrav kopplade till planeringar och uppgifter

Innehåll

Det finns en inställning som öppnar för möjligheten att koppla delar av kriteriematriser till pedagogiska planeringar och läxor/prov/uppgifter. Genom att göra detta kan man göra omdömen i planeringar eller uppgifter som slår igenom i hela kriteriematrisen för ämnet/kursen.

En administratör på skolan aktiverar detta via Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration. Inställningen heter ”Använd kunskapsmatriser för pedagogiska planeringar och uppgifter”. 

När funktionen är aktiverad kan du skapa en uppgift precis som vanligt och du kommer då se möjligheten att koppla uppgiften till kunskapskrav:

Du kommer även i dina planeringar att se att du nu har tillgång till fliken ”Kunskapskrav”.

När du tittar under fliken ”Kunskapskrav” i en planering, eller väljer att koppla kriteriematris till en uppgift, får du först välja vilka rader i matris du vill koppla till till planeringen/uppgiften (se bild nedan). Klicka på de rader du vill koppla. Om det är ett ämne i grundskolan kan du behöva välja årskurs i rutan uppe till höger. Notera att rubriken här inte är ämnets/kursens namn utan istället namnet på din planering/uppgift eftersom du nu gör ett urval specifikt för denna planering/uppgift.

Efter kopplingen är klar kommer en kriteriematris att visas kopplad till planeringen/uppgiften. Omdömen (klick i rutorna och skriva kommentarer) kan då göras på precis samma sätt som vanligtvis i kriteriematriser.

När ett omdöme gjorts i matrisen i en planering/uppgift kommer detta omdöme att slå igenom i kriteriematrisen för kursen/ämnet. Det visas i kriteriematrisen som en liten symbol i respektive ruta. Håller man musen över symbolen ser man vilken planering/uppgift just det omdömet avser.

Genom att dela upp sin undervisning i flera prov/uppgifter eller arbetsområden (planeringar), kan man på så sätt göra delbedömningar i de olika arbetsområdena. I hela kriteriematrisen för ämnet kan man sedan göra sin bedömning av elevens kunskaper för hela kursen/ämnet genom att väga in omdömena i alla delområden. 

Inom kort kommer en film som visar detta.

Vanliga frågor

Kan jag inte koppla både bedömningsmatris och kriteriematris till en uppgift?

Nej, till läxor/prov/uppgifter måste du välja om du vill koppla antingen en bedömningsmatris eller kunskapskrav. Till pedagogiska planeringar kan du däremot koppla både bedömningsmatris och kunskapskrav om du vill.

Updated on 12 oktober, 2022

Was this article helpful?

Related Articles