Införande av Vklass Praktik

En kort introduktionsguide till dig som är ny i Vklass Praktik. 

Varmt välkommen!

Tack för att du valt att starta igång med vår tjänst Vklass Praktik. Vår förhoppning är att den ska stödja dig i arbetet med APL, LIA och/eller prao, dvs situationer då du har elever ute på arbetsplatser. 

I huvudsak består Vklass Praktik av delarna:

 • Dokumentation av lärande på arbetsplatsen
 • Närvaroadministration
 • Information till berörda parter, t.ex. kontaktuppgifter och mål/uppgifter 

Kom igång!

För att komma igång och använda tjänsten behöver du:

 1. Få din skola upplagd i Vklass Praktik och få tillgång till ett administratörskonto. Detta hjälper din kontakt på Vklass dig med! 
 2. Lägga in elever, personal och klasser. Detta gör du själv, eller om din skola redan har Vklass lärplattform så har ni sannolikt en administratör på skolan som redan gjort detta! (se längre ner)
 3. Lägga in företag och handledare. Detta administreras centralt på skolan, troligen av dig som läser detta.
 4. Lägga upp de första praktikperioderna. Detta gör varje lärare själv i sin egen inloggning!

Hjälp och support

I huvudsak hänvisar vi till vår Kunskapsbank för hjälp och stöd i hur Vklass Praktik används. Där finns filmer och artiklar som visar hela tjänsten och svarar på de vanligaste frågorna. Denna hittar du på support.vklass.se, välj där ”Vklass Praktik” längre ner på sidan. 

Vid introduktion av Vklass Praktik rekommenderar vi att arbetslaget/skolan gemensamt genomför denna onlinekurs!

En person på din skola har även möjlighet att ringa till vår support vid behov. Supporten har öppet helgfria vardagar 8-17 eller 8-12 dagar före röd dag.

Utbildning

Vi hjälper naturligtvis gärna till och utbildar er personal i hur Vklass Praktik bäst används. Förfrågningar skickas till utbildning@vklass.se.

 • En utbildningsdag på plats i era lokaler kostar 12 500 kr för en heldag. 
 • En 2-timmar utbildning ”virtuellt”, dvs över webb, kostar 5 000 kr. 

Samtliga utbildningar anpassas efter era behov och önskemål. 

Administration av elever, personal och klasser

Om du arbetar på en skola som redan har Vklass lärplattform är detta redan förberett. Ni kommer då ha en ”synkning” till ett elevadministrativt system (Extens/Procapita el. dyl.) där all administration av detta sker. 

Om ni är en skola som inte har Vklass lärplattform så kan administration av detta göras genom att importera Excel-filer. När du loggar in i Vklass Praktik trycker du på ”Skola” och i vänstermenyn sedan på ”Skoladmin”. Därefter trycker du på ”Synkronisering” i vänstermenyn. Under fliken ”Manuell import” hittar du funktionen för detta.

En komplett beskrivning av hur denna import går till finns i denna artikel.

Några tips på vägen

Inloggning

 • Se till att alla som ska använda Vklass Praktik har laddat hem och loggat in i appen ”Vklass Praktik” som hittas i App Store och Google Play. 
 • Inloggning via webbläsare, i telefon, surfplatta eller dator, sker alltid på www.vklass.se
  • Obs! Om ni har Vklass lärplattform och loggar in på annat sätt så gör ni på samma sätt även med Vklass Praktik. 

Läs mer här.

Introduktion för personalen

Personalen introduceras enklast genom en kort utbildning som ni kan hålla i själva eller beställa av oss på Vklass. Använd gärna denna onlinekurs som grund för er utbildning eller låt personalen genomföra den på egen hand.

Som komplement till utbildningen kan vår Kunskapsbank användas där det finns ett flertal filmer och artiklar som beskriver hur tjänsten fungerar.

Vi rekommenderar särskilt vår ”Kom igång”-artikel som innehåller en kort film som visar tjänsten övergripande och länkar till information om det viktigaste du behöver kunna om Vklass Praktik.

Introduktion för handledare

Vi rekommenderar att man introducerar Vklass Praktik på en handledarträff på skolan. Då kan man passa på att hjälpa osäkra handledare att ladda hem appen och dela ut inloggningsuppgifter samtidigt. Eller varför inte kombinera detta med en workshop kring Skolverkets handledarutbildning?

Vår ”Kom igång”-artikel innehåller även en introducerande film som kan visas för handledare.

Introducera elever

Även eleverna kan introduceras med vår ”Kom igång”-artikel.

Efter lärarna på skolan skapat de första praktikperioderna och eleverna börjat ge sig ut på företagen så bör eleverna tillsammans med handledaren skapa sina arbetsscheman. Hur de gör detta kan man läsa om här.