Införande av Vklass Praktik

En introduktionsguide till dig som är ny i Vklass Praktik. Guiden vänder sig till dig som är central administratör, men det finns även information för lärare, elever, handledare och skoladministratörer att ta del av.

Varmt välkommen!

Tack för att du valt att starta igång med vår tjänst Vklass Praktik. Vår förhoppning är att den ska stödja dig och din verksamhet i arbetet med APL, LIA och/eller prao.

I huvudsak består Vklass Praktik av delarna:

 • dokumentation av lärande på arbetsplatsen
 • närvaroadministration
 • information om bland annat kontaktuppgifter, praktikmål och uppgifter till berörda parter.

Kom igång!

För att komma igång och använda tjänsten behöver du:

 1. Få din skola upplagd i Vklass Praktik och få tillgång till ett administratörskonto. Detta hjälper din kontakt på Vklass dig med. 
 2. Lägga in elever, personal och klasser. Om din verksamhet använder Vklass lärplattform finns dessa uppgifter med stor sannolikhet redan (se längre ned), om de inte gör det behöver du göra det själv. Du behöver även göra det själv om din verksamhet inte använder Vklass lärplattform.
 3. Lägga in företag och handledare. Detta hanteras centralt på skolan.
 4. Lägga upp de första praktikperioderna. Detta gör varje lärare själv i sin egen inloggning.

Utbildning

Två timmar personlig, virtuell utbildning ingår kostnadsfritt för dig som central administratör i samband med införandet. Vi hjälper naturligtvis gärna till och utbildar er personal i hur Vklass Praktik bäst används. Samtliga utbildningar anpassas efter era behov och önskemål. Vänd dig till din kontaktperson på Vklass med din förfrågan.  

 • Heldagsutbildning på plats i era lokaler, exklusive resekostnader – 15 000 kr.
 • 2 timmar virtuell utbildning – 5 000 kr.

Hjälp och support

I huvudsak hänvisar vi till vår Kunskapsbank för hjälp och stöd i hur Vklass Praktik används. Där finns filmer och artiklar som visar hela tjänsten och svarar på de vanligaste frågorna. Kunskapsbanken hittar du på support.vklass.se, välj där ”Vklass Praktik” längre ned på sidan. 

Vid introduktion av Vklass Praktik rekommenderar vi att personal på skolan gemensamt genomför vår onlinekurs

Som central administratör är du den enda i din verksamhet som får tillgång till Vklass support, antingen via Vklass lärplattform eller telefon. Supportens öppettider är 08.00-12.00 och 13.00–17.00. Dag före helgdag 08.00-12.00. 

Administration av elever, personal och klasser

De flesta skolor som använder Vklass lärplattform har en synkronisering till ett elevadministrativt system, exempelvis Extens eller Procapita. Om din skola har det är all administrationen av elever, personal och klasser redan förberett i Vklass Praktik.

Enstaka skolor som använder Vklass lärplattform synkroniserar inte från ett elevadministrativt system. Om detta gäller din verksamhet kan administration göras genom att importera Excel-filer. När du loggar in i Vklass Praktik trycker du på ”Skola” och i vänstermenyn sedan på ”Skoladmin”. Därefter trycker du på ”Synkronisering” i vänstermenyn. Under fliken ”Manuell import” hittar du funktionen för detta. En komplett beskrivning av hur denna import går till finns i denna artikel.

Några tips på vägen

Inloggning

 • Se till att alla som ska använda Vklass Praktik har laddat ned och loggat in i appen Vklass Praktik som hittas i App Store och Google Play. 
 • Inloggning via webbläsare, telefon, surfplatta eller dator sker alltid på www.vklass.se
 • Om ni har Vklass lärplattform och loggar in på ett annat sätt använder ni den inloggningen i Vklass Praktik. 

Läs mer här.

Introduktion för personalen

Personalen introduceras enklast genom en kort utbildning som ni företrädesvis håller i själva. Om ni önskar utbildning av Vklass går det att beställa mot en kostnad, se rubrik Utbildning ovan för priser. Använd gärna denna onlinekurs som grund för er utbildning eller låt personalen genomföra den på egen hand. 

Som komplement till utbildningen kan vår Kunskapsbank användas där det finns ett flertal filmer och artiklar som beskriver hur tjänsten fungerar.  

Vi rekommenderar särskilt vår ”Kom igång”-artikel som innehåller en kort film som visar tjänsten övergripande och länkar till information om det viktigaste du behöver kunna om Vklass Praktik. 

Introduktion för handledare

Vi rekommenderar att ni introducerar Vklass Praktik via en handledarträff. Då kan ni passa på att hjälpa osäkra handledare att ladda hem appen och samtidigt dela ut inloggningsuppgifter. 

Vår ”Kom igång”-artikel innehåller även en introducerande film som kan visas för handledare.

Introducera elever

Även eleverna kan introduceras med vår ”Kom igång”-artikel.

Efter att lärarna på skolan skapat de första praktikperioderna och eleverna börjat ge sig ut på praktikplatserna bör eleverna tillsammans med handledaren skapa sina arbetsscheman. Hur de gör detta kan du läsa om här.