Checklista efter kursen

Kan du checka av nedan punkter?

Jag vet vem som ansvarar för att lägga in nya företag och handledare samt hur jag kommunicerar med denna person.

Vi har en rutin för hur handledare introduceras i verktyget.

Vi har en rutin för hur elever introduceras i verktyget.

Jag vet hur jag lägger in nya praktikperioder för mina elever.

Jag har koll på hur jag kopplar uppgifter till perioder.

Jag kan spara mallar (listor) med uppgifter och dela dessa med kollegor.

Jag vet hur jag hittar mina elevers dokumentation samt hur jag ger eleverna feedback.

Jag har en idé om hur verktyget kan ge mig, eleven och handledaren ett stöd vid trepartssamtalet.

Jag vet hur jag följer upp elevernas närvaro samt deras arbetsscheman.