1. Home
  2. Vklass praktik
  3. Administrera handledare och företag i Vklass praktik

Administrera handledare och företag i Vklass praktik

Artikeln avser Vklass praktik.

Är du administratör kan du importera och uppdatera företag och handledare. Om du är administratör når du administrationsdelen av Vklass Praktik genom att klicka på Skoladmin i menyn. Filmen nedan visar hur administrationsdelen fungerar.

Import via Excel

Vi rekommenderar att du använder administrationsdelen i Vklass för att hantera företag och handledare, se film ovan. Men du kan även importera företag och handledare via Excel-filer. Har du administratörsbehörigheter till Vklass Praktik, börja med att logga in på www.vklass.se med ditt användarkonto. Klicka därefter på Skoladmin i vänstermenyn och sedan på Synkronisering i den nya vänstermenyn som dyker upp.

För att importera företag och handledare välj fliken ”Importera företag” och ladda därefter upp din ifyllda excelmall.

Observera att om du lägger till handledare kommer deras användarnamn och lösenord dyka upp på denna sida direkt efter synkroniseringen är klar. Kom då ihåg att kopiera dessa för vidare distribution! 

Excelmallen

På samma sida där du laddar upp Excel-filen kan du även ladda hem en tom mall. Mallen innehåller två flikar, Handledare och Företag.

OBS! Varje flik inleds med en rubrikrad och därefter 8 reserverade rader som inte skall fyllas i. Den första handledaren/företaget skall alltså fyllas i först på rad 10 i respektive flik.

Mallen finns även som bifogad fil längre ner på denna sida.

OBS! Filen måste alltid sparas i det äldre Excel-formatet 97-2003 innan den laddas upp i Vklass, dvs det som har filändelsen xls. Det modernare formatet (xlsx) fungerar inte.

Handledare

Fliken innehåller 9 fält som kan fyllas i, varav 4 är obligatoriska. De obligatoriska fälten är: Efternamn, Förnamn, Email och ”Kopplad till företag”. Dessa är även gulmarkerade i mallen.

Handledarens mailadress kommer vid import även bli handledarens användarnamn vid inloggning till appen. Det är därför viktigt att mailadressen är korrekt samt att den är unik.

Kopplad till företag måste fyllas i med ett företagsnamn som antingen finns i fliken Företag eller som redan finns inlagt i Vklass Praktik. Observera att företagsnamnet måste skrivas in på exakt samma sätt i fältet Kopplad till företag som det är namngett i fliken Företag eller i Vklass Praktik. Om stavningen inte stämmer exakt kommer handledaren inte importeras och ingen koppling till företaget göras. 

Mailadressen används som unik nyckel för att identifiera en handledare, så om du vill uppdatera förnamn/efternamn eller något annat fält för en handledare lägger du till en rad med en befintlig handledares mailadress och skriver in de nya uppgifterna i övriga fält.

Företag

Fliken innehåller 7 fält varav 4 är obligatoriska. De obligatoriska fälten är: Företagsnamn, Adress, Postkod, Postort. Dessa är även gulmarkerade i mallen.

Det namn du anger under Företagsnamn måste vara unikt. Dvs samma företag kan inte förekomma flera gånger. För stora företag som finns på flera platser i landet gäller därför att ange deras geografiska tillhörighet. Exempelvis företaget Acme AB bör i Lysekil namnes som Acme AB Lysekil.

Handledare kopplas till företaget i fliken Handledare i samma Excelmall (se ovan rubrik). Observera att kopplingen till handledarens företag måste göras genom att ange exakt samma namn på företaget i kolumnen ”Kopplad till företag” i fliken handledare.

Updated on 28 november, 2019

Article Attachments

Was this article helpful?

Related Articles