Närvarohantering

Närvarohanteringen i Vklass Praktik förutsätter att varje elev har ett arbetsschema inlagt. I huvudsak är det tänkt att varje elev lägger in sitt eget arbetsschema. Hur det går till (som elev eller lärare) kan du läsa mer om här.

Den andra delen i närvarohanteringen förutsätter att eleven, varje dag hen är ute på arbetsplatsen, ”checkar in”. Dvs markerar sig som närvarande. Handledaren kan se detta överskådligt samt ges möjlighet att bekräfta att elevens närvaro stämmer, eller ändra i närvaron om den inte stämmer.

Diskussionsfrågor

  • Hur kan du använda närvaroöversikten som lärare?
  • Vilka risker ser du med att eleven själv ska checka in varje dag? Hur kan dessa risker motverkas?
  • Vilka krav kan du ställa på handledaren i hanteringen av elevernas närvaro?