1. Home
  2. Kurs och införandestöd Vklass Praktik
  3. Administration av företag och handledare

Administration av företag och handledare

En grundläggande del för att komma igång är att börja bygga upp skolans företagsregister. Dvs samtliga handledare och företag som kommer att nyttjas i kommande praktikperioder. 

En fullständig beskrivning av hur detta görs finns i denna artikel.

Diskussionsfrågor

  • Hur har ni tidigare jobbat med systematiskt kvalitetsarbete kring uppföljning av företag? Och hur kan detta arbete göras i företagsregistret i Vklass Praktik? T.ex. avseende arbetsmiljö och säkerhet, nyttjandegrad, uppföljning av handledare etc.
  • Hur har ni tidigare arbetat med uppföljning av handledare avseende t.ex. handledarutbildning, kontaktuppgifter, antal elever per handledare etc? Hur kan detta arbete göras i företagsregistret i Vklass Praktik?
  • Vem hos er ansvarar för att företagsregistret hålls uppdaterat, dvs nya företag och handledare läggs till samt handledare som slutar tas bort etc? Hur sker kommunikationen med den eller de som ska arbeta med detta?