1. Home
  2. Kurs och införandestöd Vklass Praktik

Kurs och införandestöd Vklass Praktik

Kursen vänder sig till dig som är lärare eller administratör/APL-samordnare och som ska komma igång med Vklass Praktik.

Du kan använda kursen som ett komplement till en live-utbildning, helt fristående eller för att fräscha upp dina kunskaper efter en tids användning. Kursen kan även vara ett underlag om du ska hålla en utbildning för kollegor.

Du kan fritt navigera mellan de olika ämnesområdena i menyn, hoppa över sådant du redan kan eller inte tänkt använda och genomföra kursen i egen takt. Kapitlen består i regel av:

  • en kort introduktion, hänvisningar till filmer och fördjupande artiklar
  • tips på övningar att genomföra själv och i grupp
  • diskussionsfrågor att ta upp på arbetslagsmöten eller prata om i mindre grupper.

Vi rekommenderar att kursen genomförs av flera personer gemensamt. På så vis kan ni utnyttja diskussionsfrågorna och hjälpa varandra att komma vidare.

Navigera mellan de olika ämnesområdena i menyn till höger.