1. Home
  2. Grundkurs förskola/fritids
  3. Information till vårdnadshavare

Information till vårdnadshavare

Kommunikation med vårdnadshavare kan ske på många olika sätt. Vi rekommenderar att begränsa kontaktvägarna och bestämma sig för några få huvudspår för att skapa tydlighet. Detta bör ni göra till en viktig del i er minsta gemensamma nämnare! Funktioner vi gärna ser att man i huvudsak utnyttjar:

På länkarna ovan kan du läsa mer om hur respektive funktion fungerar.

Övningar

  • Du vill informera hela din avdelning om några viktiga saker kring utflykten ni ska åka på. Vilken funktion är bäst till detta? Motivera.

Diskussionsfrågor

  • Vilka funktioner kommer ni i huvudsak att använda på er förskola/fritidshem? Har ni några riktlinjer kring hur dessa funktioner ska användas för att det ska bli tydligt för mottagarna av informationen?
  • Vad har ni för förväntningar på att Vklass skall underlätta för er i kommunikationen med vårdnadshavare? Vad behöver ni göra för att dessa förväntningar ska infrias?
  • Vilken typ av dokument kan vara bra att lägga upp så att de alltid ligger delade i de olika filarkiven?
  • Hur gör vi skillnad på dokument vi lägger upp samt nyheter eller andra sätt att kommunicera med vårdnadshavare så att det blir så tydligt som möjligt?