Dokumentation

Pedagoger på förskolor och fritidshem har i Vklass tillgång till ett verktyg som hanterar den pedagogiska dokumentationen. Funktionen kan användas både för att lägga upp bilder från den dagliga verksamheten samt för den mer fördjupade pedagogiska dokumentationen mot förskolans och fritidshemmets läroplan. Använder du dokumentationsmodulen i Vklass får du:

  • Möjlighet att visa eller dölja dokumentation för vårdnadshavare.
  • Koppling till läroplanen samt kategorisering av dokumentationen för det systematiska kvalitetsarbetet.
  • Ett digitalt portfolio med ett barns all dokumentation för uppföljning vid utvecklingssamtal.
  • Säker hantering med bilder och känslig information.

Läs mer om hur du arbetar med dokumentation här.

Diskussionsfrågor

  • Hur har ni arbetat med dokumentation av verksamheten innan och vad kan skillnaderna bli med digital dokumentation i Vklass?
  • Utifrån arbete med ”kategorier”, läroplanskopplingar och ”planeringskopplingar” hur kan ni arbeta systematiskt för att följa upp er dokumentation?
  • I vilka lägen vill ni visa dokumentation för vårdnadshavare och finns det tillfällen då ni vill skapa dokumentation som inte visas för vårdnadshavare?
  • Ett sätt att arbeta med dokumentation inför och under utvecklingssamtalet är att använda en särskild kategori för detta, t.ex. ”Utvecklingssamtal”. Tänk tillsammans igenom hur detta skulle kunna fungera smidigt på er förskola!