Utvecklingssamtal

Bokning av utvecklingssamtal underlättas med Vklass funktioner för detta. Läs mer om hur det går till här.

Diskussionsfrågor

  • Gällande samtalsbokning, om ni jämför med hur detta gått till innan ni började med Vklass, ser ni några tidsvinster och var nånstans ligger dessa främst?
  • Dokumentation av samtalet kan göras med hjälp av dokumentationsinlägg kopplade till det enskilda barnet. Man kan även arbeta med att kategorisera inläggen på olika sätt. Diskutera hur ni skulle kunna lägga upp detta arbete!