Checklista efter kursen

Testa dina kunskaper i Vklass genom att checka av om du kan nedan punkter!

Passa även på att göra det stora quizzet för förskolor och fritidshem!

Jag kan…

Checka in och checka ut barnen i närvarolistan.

Titta på ett barns omsorgsschema (lämnings- och hämtningstider).

Skapa ett nytt dokumentationsinlägg för både en hel grupp och ett enskilt barn.

Lägga upp några tider för utvecklingssamtal som vårdnadshavare kan boka in sig på.

Skapa en nyhet med information till vårdnadshavare

Lägga upp läsårets föräldramöten och dagar då förskolan stänger tidigare i kalendariet.

Jag vet…

Hur jag kan få en översikt över hur många barn som är schemalagda olika tider på dagen.

Vad schemameddelanden är för något och när de dyker upp (pratbubblan med utropstecken längst upp till höger).

Hur vårdnadshavare får del av information som jag lägger ut som nyheter.

Vad skillnaden mellan att koppla dokumentation till enskilda barn och till hela avdelningen är.