1. Home
  2. Förskola / fritidshem
  3. Utvecklingssamtalstider i förskola/fritids

Utvecklingssamtalstider i förskola/fritids

Under menyn Utvecklingssamtal ser du dina egna samtalstider du lagt upp samt har möjlighet att lägga upp nya tider för samtal. Du kan inte se dina kollegors samtalstider.

Lägga till samtalstider

Du lägger upp tider som gäller för dig personligen. Varje tid kopplas till en eller flera avdelningar. Det innebär att om du jobbar på t.ex. två avdelningar kan du lägga upp tider som vårdnadshavare på båda avdelningarna kan boka. Eftersom tiderna är dina personliga kommer inga dubbelbokningar att uppstå med detta.

Varje tid består av ett datum, en starttid samt en samtalslängd.

När du trycker på Lägg till kommer dina val behållas och starttiden att flyttas fram samma antal minuter som den inställda samtalslängden. Det innebär att om du har 4 samtal direkt efter varandra en viss dag ställer du in tiden för det första samtalet och klickar sedan på ”Lägg till” 4 gånger.

Listan över dina samtalstider

Dina samtalstider du lagt till visas i en tydlig översikt, veckovis. Endast de veckor som innehåller tider kommer att visas i översikten. Tider visas bara från och med idag och framåt, så samtalstider från igår och bakåt kommer inte att visas i översikten.

Obokade tider visas bara med starttiden för samtalet. Bokade tider blir fetstilade och visas även med namnet på det barn vars vårdnadshavare har bokat tiden.

Du kan trycka på en samtalstid för att fälla ut den. När du fällt ut en tid får du möjlighet att ta bort tiden helt, eller boka/avboka den åt en vårdnadshavare. På bokade tider ser du även namnet på barnet och barnets vårdnadshavare som skall delta i samtalet.

Vanliga frågor

Kan jag se en avdelnings alla tider?

Nej, du ser endast dina egna tider.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles