1. Home
  2. Grundkurs förskola/fritids
  3. Närvaro & omsorgsschema

Närvaro & omsorgsschema

Närvaron i förskolan/fritidshemmet bygger på in- och utcheckning av barnen. Detta ger en aktuell lista på vilka barn som är på plats vid varje givet tillfälle som kan nås från vilken dator/telefon/surfplatta som helst bara man har tillgång till sina inloggningsuppgifter.

Läs mer om hur närvarohanteringen fungerar här.

Barnets planerade lämnings- och hämtningstider kommer från Omsorgsschemat. Detta har vårdnadshavare lagt via sin inloggning. Baserat på schemalagd omsorgstid och faktisk in- och utcheckningstid kan man som personal/chef få en tydlig beläggningsrapport som visar skillnaden mellan dessa tider. Läs mer om detta i artikeln om Rapporter.

Läs mer om hur omsorgsschemat fungerar här.

Diskussionsfrågor

  • Vad är era rutiner vid kris, t.ex. brandutrymning? Den aktuella närvarolistan som finns i Vklass kommer då bli viktig, så finns rutin för att ta med en telefon/surfplatta ut?
  • Vilka användningsområden ser ni kring möjligheten att jämföra faktisk incheckad tid med planerad schemalagd tid (omsorgstid)? Är det viktigt att incheckad tid är på minuten korrekt?
  • Hur planerar ni följa upp att vårdnadshavare fyller i omsorgstider för sina barn?
  • Vad ser ni för fördelar med digital närvaroföring jämfört med närvaro med papper och penna?