Planeringar

Synliggör verksamheten på förskolan och fritidshemmet med pedagogiska planeringar för den pedagogiska dokumentationen. Smarta funktioner såsom koppling till läroplanen, egna mallar och reflektion är utformade utifrån förskolans och fritidshemmets arbetssätt.

Läs mer om hur du arbetar med Planeringar här.

Diskussionsfrågor

  • På vilka sätt kan man använda pedagogisk planering?
  • Hur tänker ni att ni kan använda dokumentation av verksamheten kopplat till planeringar?
  • Hur kan planeringar kopplas till det systematiska kvalitetsarbetet?