1. Home
  2. Fil- och Mapp- hantering
  3. Vklass Redigeringsverktyg för Dokument och dess Kommentarfunktion

Vklass Redigeringsverktyg för Dokument och dess Kommentarfunktion

Inledning

Vi har sedan en tid tillbaka ersatt Office Online, eftersom Microsoft mer eller mindre övergav denna applikation/plattform, med en, helt, annan plattform där lärarna kan redigera, samt ange kommentarer , elevers inlämnade dokument.

Denna plattform, vars, fullständiga, namn är; TX Text Control .NET Server for ASP.NET, har en helt annan funktion och upplägg än Office Online. Det är, för att göra en lång historia kort, ett helt annat program!

Ni kan läsa mer om programvaran i länken nedan.
https://www.textcontrol.com/products/asp-dotnet/tx-text-control-dotnet-server/overview/

I plattformen/verktyget; [TX Text Control], existerar det en kommentarfunktion, e.g. två st., vilka är dessa.

  1. Add Comment
  2. Track Changes

Proofing

Man finner de båda under menyn; Proofing, i Redigerings verktyget (TX Text Control).

Proofing

Add Comment

Funktionen för kommentarer, går under benämningen; Add Comment. Vilket känns både logiskt och passande (red. anm.).

Kommentarer via; Add Comment
Dialoger på kommentarer via; Add Comment

Track Changes

Den andra kommentarsfunktionen, går under benämningen; Track Changes.
Användningsområdet för denna. Är, däremot, mer för att påtala/visa för eleven att man utfört, eller att eleven självt behöver utföra, korrigeringar i texten.
Dessa kan man sedan, s.a.s., släcka ned, endera när eleven utfört dem eller eleven uppfattat att man utfört det åt denne.
Ni får kort och gott, testa användningen av den. Om ni finner den användbar eller inte?

FYI. Kommentarerna via funktionen; Track Changes, highlight, ar man, genom att klicka på de röda linjerna ute i den vänstra marginalen.

När man klickat på de röda linjerna ute i den vänstra marginalen?! Visualiseras det på följande sätt i Dokumentet.

Highlight av Track Changes kommentarer

Avslutning

Eleverna har inte möjlighet att använda sig av TX Text Control [Tidigare: Office Online] funktionen, eftersom de inte har tillgång till den. Utan eleverna måste först ladda ned dokumentet, för att ha möjlighet att notera lärarens kommentarer.

Elevernas möjlighet att hantera Dokument
Lärarnas möjlighet att hantera Dokument

Därefter måste de ladda upp en ny version, för att påvisa utförda korrigeringar enligt lärarens anvisningar, samt delge sina synpunkter på lärarens kommentarer (se bild nedan).

Elevens version av Dokumentet

Bra att känna till!

Eleverna kan heller inte radera dokument som de laddat upp. Utan det är läraren som får radera versionerna av dokumenten som eleven laddar upp. Vilket är effekten/följden, när eleven måste ladda upp en ny version varje gång de kommenterar lärarens feedback/återkoppling (se den tredje bilden ovanför detta stycke).

Eftersom Eleverna inte har möjlighet att använda sig av TX Text Control [Tidigare: Office Online] funktionen. Måste Eleverna först ladda ned dokumentet, för att kunna notera lärarens kommentarer. Vilket även gäller kommentarerna som läraren angivit via antingen; Add Comment eller Track Changes. Se bild ovan

I den nya versionen (se bild nedan), vilket eleven laddar upp, kan läraren notera de förändringar, enligt sina instruktioner, eleven utfört. Antingen via förändringar/korrigeringar direkt i texten, om eleven, ev., raderat kommentererna (vilket eleven kan göra genom att radera texten som, s.a.s., Highlight, as när denne klickat på den röda linjen) läraren skrivit via funktionen; Track Changes?! Eller genom att eleven besvarat kommentarerna som läraren angivit via funktionen; Add Comment (se bild nedan).

Elevens nya version av Dokumentet som Läraren noterar det

Det sistnämnda är att föredra ur lärarens synvinkel! Eftersom det är enkelt att spåra ändringar, samt föra en dialog om dessa, i texten via funktionen; Add Comment.

Updated on 20 april, 2022

Was this article helpful?

Related Articles