1. Home
 2. Administratör
 3. E-post
 4. Blockerade e-postadresser

Blockerade e-postadresser

Försvunnen eller blockerad e-postadress

Ibland kan man uppleva att e-postadressen försvinner över natten, då är det troligt att den kan har fastnat i vår spärrlista.

Anledningen till att de fastnat i vår spärrlista kan vara olika men ett par av anledningarna till det är att e-post från Vklass har fastnat i spam-lådan och om det inte hanteras så säger domänägarens e-postserver att adressen inte finns.
Ibland kan man få upp en fråga om man vill prenumerera på e-post från Vklass och klickar man då nej så hamnar det också i spam-lådan.

Vitlista Vklass e-postadresser (för vårdnadshavare)

Adresserna som behöver vitlistas:

 • skola @ vklassmail.com
 • noreply @ vklassmail.com
 • veckobrev @ vklassmail.com
 • ledighetsansokan @ vklassmail.com

Hur gör man:

När man har vitlistat adresserna behöver man höra av sig till skolan för att de skall kunna ta bort blockeringen.

Ta bort e-postadress från spärrlistan (för Admin på skolan)

Verktyget Blockerade e-postadresser kommer man åt och använder enligt nedan:

 • Skoladmin
 • Underhåll
 • Blockerade e-postadresser
 • Välj skola eller sök adressen
 • kontrollera noga att det är rätt adress och domän
 • kopiera e-postadressen
 • klicka Gå till användare
 • klistra in e-postadressen och spara och gå tillbaka (backa i webbläsaren)
 • klicka Ta bort blockering (denna kan fastna i en tom ruta, låt den vara så några sekunder och backa sedan)

Det tar ett litet tag innan blockeringen är helt borta men sedan skall det fungera att skicka till den adressen.

Updated on 30 juni, 2021

Was this article helpful?

Related Articles