1. Home
  2. Närvarohantering
  3. Schema och närvaro i förskola/fritids
  1. Home
  2. Förskola / fritidshem
  3. Schema och närvaro i förskola/fritids

Schema och närvaro i förskola/fritids

Vklass kan hantera både planerad närvaro (utifrån ett lagt schema) samt faktiskt närvaro då barnen lämnas och hämtas.

Schemaläggningen (omsorgsschemat) ligger till grund för vad du ser in närvarolistan. Läs mer om det fungerar här.

Dagvy

Det första man möts av när man loggar in som personal är närvarolistan på sin avdelning.

Listan visar alla barn på avdelningen. Sortering sker på om barnen är närvarande eller inte i första hand och på förnamn i andra hand.

Längst ut till höger finns avdelningsvalet. Den avdelning som är vald är markerad med blått. Tryck på symbolen med tre horisontala streck för att fälla ut menyn och se avdelningarnas hela namn. Eller klicka direkt på en symbol för att byta avdelning. Om du är kopplad till flera förskolor/fritidshem så får du även välja skola efter du fällt ut menyn.

De barn där det finns någon avvikelse, t.ex. en frånvaroanmälan hela eller del av dagen, där vårdnadshavare ännu inte lagt in schema, eller där ett barn är markerat som ledigt så visas detta direkt i närvarolistan.

Längst upp på sidan visas aktuellt datum. Du kan i dagsvyn bläddra bakåt för att se hur det såg ut med in- och utcheckningar tidigare dagar.

In- och utcheckning

Klicka på ”Ej närvarande” eller ”Närvarande” i kolumnen Närvaro intill ett barn. Detta öppnar möjligheten att ändra närvarostatus på barnet. Ett närvarande barn blir som standard markerat som ”Gått hem” och ett ej närvarande barn blir automatiskt markerat som ”Närvarande”. I bekräftelserutan som dyker upp kan detta ändras.

Veckovy

I veckovyn ser du hela avdelningens alla barns scheman för veckan listade. Du ser även frånvaroanmälningar markerade med röd text.

Finns det meddelanden på en viss dag visas detta med en meddelandeikon. Du kan trycka på plus-tecknet längst ut till höger på ett barns rad för att fälla ut mer information.

Längst upp på sidan visas aktuell vecka. Du kan bläddra både bakåt och framåt bland veckorna. Bläddrar du framåt i tiden visas planerat schema för respektive barn. Bläddrar du bakåt ser du istället de faktiska incheckade tiderna.

Beläggning

För att få en tydligare bild av avdelningens eller förskolans beläggning, så finns en rapport som visar detta överskådligt veckovis. Denna hittas under menyvalet Rapporter i vänstermenyn.

Barnets sida, omsorgsschema & frånvaro

Genom att klicka på barnets namn i listan så når du barnets profilsida.

På profilsidan hittas

  • Kontaktinformation till barnet och barnets vårdnadshavare.
  • Anmäl frånvaro (sjukanmälan/ledighet).

Via profilsidan nås även barnets personliga dokumentationsflöde och omsorgsschema. Dessa två nås via länk-menyn som hittas i den mörkblå raden längst upp på barnets profilsida.

Kioskläget

Genom att klicka på genvägsmenyn längst upp i Vklass och där välja att öppna Kioskläget så loggas du ut och kommer in i ett ”anonymt” läge. Här kommer man inte åt dokumentation, planeringar och annat utan kan endast checka in och ut barnen på förskolan.

För att komma tillbaka till din egen inloggning, loggar du ut ur kioskläget och loggar in igen som sig själv. För att byta avdelning, klickar du på avdelningsväljaren längst ut till höger.

Instruktionsfilmer

Vanliga frågor

Kan jag ändra inchecknings- eller utcheckningstid i efterhand?

Nej, det går inte att ändra klockslagen för in-/utcheckning.

Jag önskar se beläggning för hela förskolan

Under Rapporter hittar du beläggningsrapporten. Den visar beläggning avdelnignsvis eller för hela förskola/fritidshemmet om du väljer ”Alla avdelningar”.

Barnens namn kommer inte med när jag försöker skriva ut veckoschemat!

Välj skriv ut i din webbläsare. I utskriftsinställningarna som dyker upp kan du välja att skriva ut sidan i liggande format om det är svårt att se hela schemat på vanligt stående A4. Exakt hur detta ser ut är olika beroende på webbläsare och dator/surfplatta.

Vad är schemameddelanden?

Om en vårdnadshavare försöker ändra tid för hämtning/lämning för nära i tid får de alternativet att istället skicka ett meddelande till förskolan/fritids. Det meddelandet kommer då att synas för personalen dels i närvarovyn under meddelandefältet, samt som en notis i symbolen för schemameddelanden.  Personalen kan välja att bekräfta meddelandet, men det är inte obligatoriskt.

Hur ser jag hur ett barns frånvaro såg ut en viss dag/vecka bakåt i tiden?

Under Närvaro, välj barnets avdelning i avdelningsväljaren. Välj någon av flikarna Dag eller Vecka. Klicka på datumet längst upp på sidan och välj det datum bakåt i tiden du önskar se.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles