1. Home
  2. Närvarohantering
  3. Lägga omsorgsschema (personal)
  1. Home
  2. Förskola / fritidshem
  3. Lägga omsorgsschema (personal)

Lägga omsorgsschema (personal)

Vårdnadshavare kan lägga in omsorgsschema för sina barn. Denna artikel beskriver hur personal på förskolan/fritidshemmet kan göra det via sin inloggning för ett barn på avdelningen.

Omsorgsschemat för ett barn nås via barnets profilsida. Profilsidan når man genom att klicka på barnets namn i närvarolistan.

Att ändra i ett barns omsorgsschema eller lägga till nytt grundschema för ett barn fungerar likadant för personal som för vårdnadshavare.

Läs mer i artikeln för vårdnadshavare hur de kan ändra i och uppdatera sitt/sina barns omsorgsschema. Där finns även en film som visar hur detta går till!

Ett omsorgsschema består i grunden av ett rullande grundschema. Detta är ett schema bestående av en eller flera veckor som kommer att rulla återkommande. Ett enkelt grundschema kan t.ex. var lämning- och hämtningstid måndag till fredag kl 8-17. Detta enkla schema lägger man en gång och sedan kommer det rulla alla framtida veckor. Ett mer avancerat grundschema kan t.ex. vara en familj där föräldrarna arbetar 3-veckorsskift. Då lägger man ett tre veckor långt grundschema som kommer återkomma rullandes var tredje vecka.

För att göra det enkelt att göra tillfälliga ändringar i omsorgsschemat, utan att behöva ändra sitt rullande grundschema, kan detta göras direkt i vyn för omsorgsschemat. Detta kallas för avvikelsedagar. Dvs dagar som avviker från grundschemat. En avvikelsedag gör man genom att bara ändra på en viss dag direkt i barnets omsorgsschema. Avvikelsedagen kommer att markeras med ett litet utropstecken. Om man vill återställa dagen till de lämnings- och hämtnignstider som normalt gäller i grundschemat kan man klicka på dagen och välja den röda knappen ”Återställ”.

Du kan även läsa mer om schemaläggning och närvaro i förskola/fritids i allmänhet. 

Instruktionsfilm

Vanliga frågor

Det går inte att ändra vissa dagar framåt i tiden!

Det beror på att skolan kan ställa in ’karenstid’ som gör att schemaändringar måste göras ett visst antal dagar i förväg.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles