1. Home
  2. Administratör
  3. Synkronisering
  4. Hur hanteras e-postadress och mobilnummer vid synkronisering

Hur hanteras e-postadress och mobilnummer vid synkronisering

E-post och mobilnummer till användare i Vklass hanteras lite annorlunda än annan information. Anledningen till detta är att användarna kan själva ändra detta och det är t.ex. det lättaste sättet för en förskola/skola att samla in korrekta uppgifter från vårdnadshavare.

Man kan också be Vklass att göra en inställning att alltid skriva över e-post från det administrativa systemet. Det kan göras för tre olika kategorier:
Elever
Personal
Vårdnadshavare

Gör man dessa inställningar kommer alltid e-postadressen att skrivas över från det administrativa systemet.

Som standard är är inga av dessa tvingande synkroniseringar aktiverat utan det ber man om i ett supportärende om att vi ska ändra.

Om tvingande synkronisering av e-post eller mobiltelefonnummer inte är inställt så fungerar det på det här sättet:

Första gången en vårdnadshavare läses in till Vklass så hämtas e-postadressen och mobilnumret från det administrativa systemet och hamnar på vårdnadshavaren. Vi fortsätter att synkronisera e-postadressen så länge inte vårdnadshavaren ändrat sin e-post i Vklass-gränssnittet. Det betyder att om vårdnadshavaren aldrig sparat en ny e-postadress i Vklass kan ni ändra e-postadressen i det administrativa systemet och den synkroniseras över till Vklass. Har däremot vårdnadshavaren ändrat till en annan adress än vad som står i det administrativa systemet så kommer e-posten aldrig att skrivas över från det administrativa systemet.

Om vårdnadshavaren ändrat till en ny adress och sedan gör man samma ändring i det administrativa systemet så kommer flaggan om att vårdnadshavarens adress är ändrat av användaren att tas bort och man kan sedan fortsätta uppdatera e-postadressen från det administrativa systemet.

Undantag och problem

Vissa kommuner kan ha olika administrativa system för olika verksamhetsformer. Har t.ex. en vårdnadshavare barn i två olika verksamhetsformer där det är olika administrativa system så kommer detta att skapa vissa problem om man har olika information i de båda systemen. T.ex om vårdnadshavaren har ett barn i förskola där man använder Procapita och så har det ett barn i grundskola där man använder Extens. Är t.ex. adressuppgifter på vårdnadshavaren olika så kommer adressuppgifterna i Vklass vara det som står i det administrativa systemet från den enheten som senast synkroniserades.

Det här gäller också e-postadress och telefonnummer när vårdnadshavaren inte ändrat till en e-postadress eller telefonnummer som finns i något av de administrativa systemen man använder så kommer dessa uppgifter att vara från den senast synkroniserade enheten.

Detta problem uppstår för att man försöker synka två olika uppgifter om en person till en person i Vklass.

Updated on 21 oktober, 2020

Was this article helpful?

Related Articles