1. Home
  2. Administratör
  3. Synkronisering
  4. Synkronisering med Skola24 schema /NovaSchem

Synkronisering med Skola24 schema /NovaSchem

Vklass kan synkroniseras med Skola24/NovaSchem antingen i Vklass genom en filuppladdning eller med automatisk daglig överföring från Skola24.

Automatisk överföring från Skola24

Vklass stödjer Skola24’s API Lektionsexport för automatisk hantering av synkronisering av lektioner till Vklass. Denna överföring av det publicerade schemat körs en gång per dygn, körningen körs under natten. För att sätta upp integrationen behöver Vklass få API-nycklar från Skola24. Kontakta er Vklassansvarig för mer information hur den automatiska överföringen sätts upp.

Första gången schemat synkroniseras till Vklass

Normalt tar en synkronisering ca 30 sekunder till en minut. Den automatiska överföringen körs på natten. Första gången en ny schemasynk görs kan jobbet ta betydligt längre tid. Detta på grund av att det första gången är många lektioner som ska laddas in och matchas med undervisningsgrupper. Ha därför tålamod om schemasynkroniseringen bara ”står och tuggar” i början av terminen.

Observera att en ”omsynkning utan spärrar” måste göras vid läsårsstart eller när man startar med Vklass. Kryssa i rutan ”Omsynkning utan spärrar” och klickar på ”Synkronisera”.

Vad gör jag om mina lektioner inte syns? Detta kan bero på många olika saker. Vi rekommenderar att använda våra felsökningsverktyg för att lättare hitta vad som kan vara fel i schemafilen eller i ert elevregister. Observera att schemat syns 5 månader fram. Men vid terminstart (1 jan och 1 aug) synkas hela terminens schema in oavsett terminens längd.

Plus och minus-elever i schemat

Om ni använder Skola24 och schemalägger på elevnivå så finns stöd för plus och minus elever på lektioner. Dvs man kan lägga till eller ta bort en elev från ett lektionspass på en lektion så att de finns med eller tas bort i närvarolistorna. Denna fungerar både för skolor som laddar upp schemafiler samt de som har en automatisk överföring av schemat. Användning av plus och minus funktionen måste aktiveras av Vklass. Det är inte som standard påslaget.


När en elev är borttagen på ett pass så ser inte eleven den schemapositionen i sitt eget schema. När en elev är tillagd till ett pass där eleven inte är med i undervisningsgruppen så är det enbart synligt för läraren i närvarolistan. Lektionen syns inte i för eleven i hens schema.

Plus och minus elever fungerar enbart på lektioner där undervisningsgrupper på lektionen läggs till radvis inte om man anger det komma separerat i Schema24.

Viktigt med synkronisering av elever mellan skoladministrativt system och Skola24

Det API som vklass använder från Skola24 ger oss bara en lista med elever som ska ha lektionen. Vi får således inte en lista på vilka elever som är tillagda eller borttagna från lektionen. Det vi gör vid synkronisering är att jämföra listan med elever mot de elever som finns i undervisningsgruppen i Vklass (Synkroniserat från Skoladministrativa systemet) Med listan på elever som ska ha lektionen. Därifrån kan vi då räkna fram vilka elever som skall läggas till eller tas bort från lektionspasset.

Exempel: Om man tar bort en elev i det skoladministrativa systemet från en undervisningsgrupp och inte har denna information synkroniserad med Skola24 så kommer eleven fortfarande att se lektionspasset eftersom schemaläggningsprogrammet skickar en lista där eleven ska ha lektionen. Eleven läggs då som en plus elev på lektionspasset.

Exportera databasfil från Skola24

Skola24: Öppna din schemafil och använda Spara som för att spara i Access-format (.mdb). Spara filen någonstans på datorn. T.ex. på skrivbordet. Observera! Eventuellt behöver du hämta hem programmet DA0 3.51 ifrån Skola24:s hemsida och installera den först innan du kan spara schemafilen i .mdb-format.

Skola24 exporterar du ditt schema till MDB. Detta brukar kallas ”Export till Extens” i Schema24.

För exakt info om hur båda dessa exporter går till hänvisas till Nova Software.

Ladda upp filen i Vklass

För att starta en synkning med Vklass loggar du in i Vklass. Endast administratörer i Vklass kan göra detta.

Klicka på Skoladmin. Klicka på menyalternativet Synkronisering. Välj sedan fliken NovaSchem.

Klicka på knappen Klicka här för att välja fil. Välj den .mdb-fil du nyss sparat och klicka på Öppna. Uppladdningen kan ta ett litet tag. När den är klar så har du synkroniserat Vklass med Skola24!Vanliga frågor

Vad hämtar Vklass från Skola24/Novaschem?
Vklass hämtar lektionerna. Dvs tid, datum, lärarsignatur, gruppkoppling, ämne och sal. Det är endast grupp/klass-kopplingen som styr, man kan alltså inte koppla in ett schema skapat för enskild elev. Däremot finns stöd att använda funktionen Plus och minus i Skola24.
Närvaroförda lektioner ändras inte av synken
Detta innebär att om en lärare närvaroför en lektion (så att den blir grön i schemat) och schemaläggaren därefter laddar upp en ny schemafil med ändringar av just den lektionen, då kommer den lektionen inte ändras. Istället kommer en ny lektion skapas. Ofta handlar detta om att man ändrar tid på lektionen med några minuter och effekten blir då två parallella lektioner i schemat i Vklass. Detta sker av säkerhetsskäl så att man inte av misstag ändrar i schemat och förstör närvarostatistiken genom att ta bort lektioner.
Varför ser jag inte schemat efter en viss vecka?
Lektioner skapas upp utifrån schemafilen max 6 månader framåt.
Updated on 30 maj, 2022

Was this article helpful?

Related Articles