1. Home
  2. Administratör
  3. Synkronisering
  4. Stäng av synkronisering mot elevregister
  1. Home
  2. Administratör
  3. Integrationer
  4. Stäng av synkronisering mot elevregister

Stäng av synkronisering mot elevregister

Ibland kan synkroniseringen mot elevregistret behöva stängas av. T.ex. under sommaren eller om man ska byta elevregister eller göra någon serverflytt eller liknande.

Enheters automatiska synkroniseringar kan av en org-administratör stängas av. Man gör det under respektive enhets skolkonfiguration enligt bilden nedan.

Updated on 10 juni, 2021

Was this article helpful?

Related Articles