1. Home
  2. Planering och genomförande
  3. Redigera direkt i dokument

Redigera direkt i dokument

Office Online

Filer som är upplagda i Vklass av typerna Word, Excel och PowerPoint kan redigeras direkt via Office Online. Detta gäller i de flesta filarkiv i Vklass, såsom i Mina filer, kurser/grupper, Team etc. Det går även att redigera direkt i de inlämningar som elever gör genom att ladda upp svar på inlämningsuppgifter/prov i Vklass. Detta möjliggör bland annat:

  • att som arbetslag samarbeta i och skriva i samma dokument, t.ex. protokoll, mötesanteckningar och liknande.
  • att ge eleven formativ feedback direkt i filen.
  • ändra i ditt eget material du samlat under ”mina filer”.

Microsoft har vissa begränsningar kring vad som stöds i Office Online. De vanligaste man stöter på är att filen måste vara mindre än 10mb och att filen måste vara av den nyare typen, med ett x i slutet på filändelsen (pptx, docx, xlsx). Läs Microsofts fullständiga lista på begränsningar här.

Filmen nedan beskriver hur det går till.

PDF-annotering

När elever lämnar in PDF-filer så kan man via Vklass verktyg för PDF-annotering också kommentera och redigera direkt i elevens inlämnade fil. Detta möjliggör formativ feedback direkt i elevernas inlämnade dokument.

Se mer i filmen nedan hur detta fungerar.

Filer från G Suite och Office 365

Om man delar med sig av filer från sin OneDrive eller Google Drive blir detta länkar i Vklass, som direkt leder till filen online. Även elever kan lämna in uppgifter direkt från sin OneDrive eller Google Drive, så att läraren får tillgång till filen i elevens molnlagring och kan redigera den där.

Använder skolan Google Classroom, så hanteras direktredigering av elevens inlämning i Classroom.

Läs mer

Läs mer om läxor, prov och uppgifter. Samt hur elever kan lämna in uppgifter på en iPad.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles