1. Home
  2. Administratör
  3. Funktionen: Vårdnadshavare kan göra schemaändringar fr om x timmar framåt (förskolor)

Funktionen: Vårdnadshavare kan göra schemaändringar fr om x timmar framåt (förskolor)

Med Schemaändringar, avses Vårdnadshavares möjlighet att fysiskt utföra ändringar av tider i Omsorgsschemat.

Funktionen; Vårdnadshavare kan göra schemaändringar fr om x timmar framåt (förskolor), innebär att Vårdnadshavare möts av detta meddelande, se nedan, när de försöker ändra tid i Omsorgsschemat och inställningen begränsar det.


Funktionen X = n i denna inställning; Vårdnadshavare kan göra schemaändringar fr om x timmar framåt (förskolor), räknas från när i tiden Vårdnadshavaren går in och gör justeringen.
Med det förbehållet att aktuell dag ””alltid”” är låst för redigering av tid i Omsorgsschemat oavsett värdet på n i inställningen; X = n.
Däremot! När siffran är 0 (n = 0), är det alltid möjligt för VH att gå in och ändra tider i Omsorgsschemat efterföljande-/nästkommande- dag.


0 timmar innebär följande.
Begränsningen/Karensen räknas från midnatt (00:00), aktuell dag och hela denna dag (till 23:59). Omsorgsschemat är då helt låst för redigeringar/uppdateringar denna innevarande dag för Vårdnadshavarna.

Ett annat värde på n än 0. Får genomslag, först, när man definierar en siffra vilken kan verka rimlig för att även efterföljande dag ska vara låst för redigering av en tid i Omsorgsschemat.
Med rimlig avses mellan vilka tidpunkter som de flesta VH kan tänkas genomföra en, s.k., sen ändring i Schemat.

Normalt sätt!? Kommer X = 24 vara fullt tillräckligt för att helt låsa möjligheten för VH att kunna utföra ändringar i Omsorgsschemat även efterföljande dag.
Eftersom X = 24 timmar, aldrig kan komma att överskrida en tredje dag.

Rent Matematiskt, däremot ej högst troligt rent praktiskt, skulle däremot inställningen X = 25 kunna göra det.
Se detta exempel nedan.
Om VH går in och försöker utföra en förändring i Omsorgsschemat kl. 23:30 en måndag?!
Så kommer denna tidpunkt innebära att VH inte kommer kunna redigera tider i Omsorgsschemat både på tisdag och onsdag. Att det även Onsdag omfattas i detta fall?! Är för 25 timmar framåt i tiden, räknat från måndag kl. 23:30 är kl. 00:30 på onsdag. Då blir/räknas även onsdag som en aktuell dag i tidsspannet.

Därav att 24 timmar är fullt tillräckligt! Eftersom 24 timmar framåt från måndag kl. 23:30 är tisdag kl. 23:30. Vilket gör att onsdagen inte kommer kunna bli en aktuell dag med denna inställning.
Då kommer man, som jag nämnt ovan, aldrig kunna påverka även en tredje dag för VH med denna inställning.

Utifrån denna aspekt! Är det att föredra att enheter använder sig av s.k. jämna dygns timmar, 24, 48, 72 etc. etc. , för att inte VH ska kunna hindras/stoppas från att utföra redigeringar i Omsorgsschemat en dag/ett dygn extra (likt exemplet jag gav ovan med x = 25).Updated on 29 december, 2022

Was this article helpful?

Related Articles