1. Home
 2. Administratör
 3. Synkronisering
 4. Felrapporter synkronisering samt omsynkning utan spärrar

Felrapporter synkronisering samt omsynkning utan spärrar

När man gör en synkronisering mot Extens/Procapita kan man ibland få felmeddelanden. Dessa felmeddelanden kan också skickas automatiskt av Vklass vid nattlig synkronisering. Orsakerna till felmeddelandena kan vara många och det är inte alltid det behöver betyda att någonting allvarligt är fel.

Jag får dessa under natten – varför?

Se förslag på orsaker nedan. Vanligen beror det på att Vklass tillfälligt inte kunnat få kontakt med er databas Extens/Procapita. Det är normalt ingen orsak till oro och du behöver inte kontakta supporten. Är du i stort behov av att få över information från Extens/Procapita, gör då en manuell synkronisering. Annars avvaktar du bara till nästa automatiska. Kvarstår problemet, läs då vidare nedan.

Orsaker

Några förslag till orsaker kan vara:

 • Vid ny termin/läsår så har mycket förändringar skett i Extens/ProCapita. Då slår Vklass spärrar in. Läs mer om rutiner vid läsårsstart.
 • Om du får felmeddelande vid synkronisering efter terminen slutat (under jullov/sommarlov) så är helt normalt och beror på att det helt saknas undervisningsgrupper eller att det inte finns något pågående läsår/period. Synkroniseringen går igång igen inför terminsstart.
 • Vklass får inte kontakt med Extens/Procapita. Detta är oftast tillfälligt, avvakta då en stund och pröva sedan att göra en manuell synkronisering. Observera att om detta är fallet kan du absolut inte göra en omsynkning utan spärrar, då detta riskerar att tömma Vklass på information.
 • Det är någon felaktighet i Extens/Procapita som gör att en viss typ av information, t.ex. alla vårdnadshavarkonton, inte kan synkroniseras. Kontrollera de senaste förändringarna som gjorts i Extens/Procapita så att de är korrekta. Kör därefter en manuell synk.
 • Er IT-avdelning har gjort uppdateringar av Extens/Procapita eller er infrastruktur vilket gör att Vklass inte får kontakt längre.

Tolkning av felmeddelanden

Felmeddelanden visas som en punktlista där det anges vad som blivit fel med synkroniseringen. Det finns två typer av formuleringar i listan:

 1. Inga […] finns i Vklass

Där […] kan vara olika typer av data som Vklass hämtar. Dessa meddelanden betyder att det helt saknas någon typ av data i Vklass.

 1. Vklass kan inte hämta […] från ert grundsystem {0} som föder Vklass

Där […] kan vara olika typer av data som Vklass hämtar. Dessa meddelanden betyder att det helt saknas någon typ av data i ert elevregister (Procapita, Extens el dyl).

Avsaknaden av meddelanden av någon av typerna ovan betyder att det finns data att synkronisera.

Så hur hanterar jag detta?

 • Om det bara kommer felmeddelanden av typ 1 men inte ett enda av typ 2 så kan du utan risk köra en ”omsynkning utan spärrar” (se nästa rubrik). Detta tvingar fram en hämtning av den data som då finns i ert elevregister men som enligt meddelandet saknas i Vklass för tillfället.
 • Om det kommer ett endaste felmeddelande av typ 2 betyder det att Vklass inte hittar data i ert elevregister. Kör du en ”omsynkning utan spärrar” nu så kommer Vklass tolka det som att avsaknaden av data är det rätta och radera den data som finns i Vklass.
 • Om det kommer felmeddelande av både typ 1 och typ 2 där typen av data (dvs det som står istället för […] i exemplen ovan) är densamma i båda felmeddelandena så betyder det att Vklass inte hittar denna data varken i Vklass eller i ert elevregister. Konsekvensen av en ”omsynkning utan spärrar” blir ju för denna typ av data att ingenting kommer hända, men observera att det fortfarande kan vara så att någon av ovanstående punkter fortfarande gäller för annan typ av data.

Omsynkning utan spärrar

En normal synkronisering mellan Vklass och Extens/Procapita görs med vissa säkerhetsspärrar. Detta är för att Vklass inte av misstag skall ta bort information vid tillfälliga nätverksavbrott eller andra fel som kan uppstå i kommunikationen med Extens/Procapita.

Om du får ett felmeddelande vid synkroniseringen får du valet att göra en ”Omsynkning utan spärrar”. Vid termins/läsårsstart är det ofta nödvändigt för att den ordinarie synkroniseringen skall gå igång igen. Det kan i vissa andra fall också vara nödvändigt, men säkerställ att du läst och förstått felmeddelandet innan dess att du gör en synk utan spärrar. Se rubriken ovan för information om hur du tolkar felmeddelandena. Om du gör en synk utan spärrar felaktigt riskerar du att tömma Vklass på information.

Vi utförde ett test att vi kunde anropa skolans synkroniseringsserver vilket inte gick just nu. Därför avbröts synkningen.

Några förslag till orsaker kan vara:

 • Vklass får inte kontakt med Extens/Procapita p.g.a. nätverksproblem. Avvakta och försök igen senare eller kontakta er IT-avdelning.
 • Er IT-avdelning har gjort uppdateringar av infrastruktur eller Extens/Procapita.
 • Enheten saknar personal registrerad i Extens/Procapita. Kontrollera i Extens/Procapita att det finns personal kopplad till enheten.
 • Skolan är felkonfigurerad i Vklass. Kontakta supporten och meddela rätt enhetsID från Extens/Procapita.
Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles