1. Home
  2. Administratör
  3. Hantera användarkonton
  4. Aktivera en elev som slutat på skolan för att ta fram rapporter och resultat på denne
  1. Home
  2. Administratör
  3. Aktivera en elev som slutat på skolan för att ta fram rapporter och resultat på denne