Barn som byter avdelning

Normalt hanteras det med automatik när ett barn byter från en avdelning till en annan i förskola/fritidshem. Detta för att Vklass i de flesta fall hämtar information nattetid från er kommuns elevregister.

Om ett barn inte flyttats från den ena till andra avdelningen med automatik behöver ni troligen kontakta den administratör som hanterar ert/kommunens elevregister. Alternativt ställa frågan till förskolechefen. Detta kan inte lösas direkt i Vklass.

Är det så att skolan inte hämtar denna information från en kommuns elevregister så hanterar en Vklass-administratör detta på förskolan/fritidshemmet. Koppling mellan barn och avdelning hittas under Skoladmin > Klasser.

 

Updated on 30 januari, 2018

Was this article helpful?

Related Articles