Demokonton

Många gånger vill man ha ett fiktivt konto för t.ex. elev och vårdnadshavare. T.ex. för att visa Vklass på ett föräldramöte eller för att genomföra tester/utbildningar.

På kommunnivå brukar det i ett införandeprojekt skapas en ”demoskola/testskola”, där man centralt ifrån lägger in några testanvändare. Kontakta administrationen på din kommun för mer info ifall en sådan finns och om du där kan få tillgång till några demoanvändare!

Önskar man på skolan skapa egna fiktiva konton går det också bra att göra. Om skolan har ett elevregister (Extens/Procapita) kan man med fördel skapa användarna där och låta dem synkas över till Vklass. Då naturligtvis med fiktiva/tillfälliga personnummer. En alternativ variant är att skapa användarna direkt i Vklass. Detta gör en administratör via Skoladmin > Användare. Under respektive filk finns en länk för ”Lägg till”.

Observera att det inte är tillåtet att hitta på personnummer som ser riktiga ut. Dessa kan tillhöra någon annan. Fiktiva personnummer bör alltid vara såkallade TF-nummer (ååmmdd-TFnn).

Updated on 21 augusti, 2018

Was this article helpful?

Related Articles