1. Home
  2. Planering och genomförande
  3. Gamla kurser och resultat

Gamla kurser och resultat

Oftast vid terminsskiften, men ibland även under terminer, så skapas nya undervisningsgrupper (kurser/ämnen) och de gamla arkiveras.

För att komma åt dina grupper från föregående termin, där gruppens slutdatum passerat, klickar du på Mina kurser / ämnen och sedan på knappen Gamla kurser / grupper (olika benämningar beroende på skolform).

I den gamla gruppen hittar du elevernas resultat, de uppgifter ni genomfört och planeringar som varit.

Tidigare elevresultat

Elevens resultat från tidigare lästa kurser eller ämnesgrupper från tidigare terminer kan hittas genom funktionen Gamla kurser / grupper. Men det är även möjligt att se en individuell elevs tidigare resultat på elevens resultatsida. Denna når du enklast genom att söka fram elevens profil och klicka på knappen Resultat. Alternativt gå in i en grupp där du har eleven och klicka på resultat-länken intill eleven.

Det finns också möjlighet att se en enskild elevs resultat från en tidigare skola i samma kommun. Detta gäller när man går in på elevens resultatsida som mentor eller person med högre behörighet (schoolstudentadvisor/schoolprincipal). Det är också något som måste ställas in på organisationsnivå.

Vanliga frågor

Jag hittar inte min gamla grupp?

Ibland så tas koppling till lärare/elever bort via synken med elevregistret. En administratör kan alltid leta fram en gammal grupp via sökfunktionen i Skoladmin. Vklass tar aldrig bort en grupp, utan grupper arkiveras alltid.

Elevernas resultat har försvunnit?

I vissa system byts grupper ut vid terminsskifte, vilket kan göra att resulat hamnar under Mina ämnen > ”Gamla grupper”.

Allt material i min kurs har försvunnit?

Det kan bero på att kursen avslutats. Börja med att titta under Mina kurser/ämnen > Gamla kurser/grupper. Vklass tar aldrig bort material.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles