Att logga in

Det första som behöver göras är att säkerställa hur vårdnadshavare och elever ska logga in i systemet. Vilken metod använder ni och är ni tydliga i er kommunikation exakt hur man gör för att komma in i Vklass?

E-tjänsteportal?

På en kommun har man ofta sina ”e-tjänster”, med en egen inloggningsportal som man vill ska användas. Detta får konsekvensen att användarna inte skall gå till vklass.se i webbläsaren för att logga in, utan istället direkt till kommunens e-tjänsteportal.

Ofta hittar man kommunens inloggningsportal genom att gå till kommunens hemsida och söka på ”Vklass”. Många kommuner har också skapat direktlänkar för att underlätta, t.ex. www.kommunen.se/vklass

I Vklass-appen får detta som följd att man ska trycka på knappen ”Logga in med SSO” och därefter välja kommun, för att kunna logga in korrekt.

Börja med att reda ut hur just din kommun vill att vårdnadshavare och elever ska göra för att logga in i Vklass, och se till att det alltid är detta ni kommunicerar ut.

Via vklass.se

Om ni tänkt att vårdnadshavare och elever ska logga in på vklass.se med användarnamn & lösenord eller med BankID/Freja eID så skall ni alltid hänvisa användarna till just vklass.se.

Har användarna glömt sitt lösenord eller användarnamn fungerar det att hänvisa dem till länken ”Glömt inloggningsuppgifter?” som hittas under knappen ”Logga in med Vklass inloggningsuppgifter” på vklass.se. Denna artikel kan användas som stöd.

Du som administratör kommer löpande behöva dela ut nya inloggningsuppgifter när nya användare fylls på i Vklass. Läs mer om det här.