Sätta rätt förväntningar

I all kommunikation gällande ert nya system så är det viktigt att ni sätter rätt förväntningar på vad vårdnadshavare och elever kan hitta för information i systemet. De flesta har troligen en egen bild av vad en ”lärplattform” är och vad man kan hitta där. Men innehållet i systemet beror ju på vad ni som skola väljer att fylla på med. Därför är det viktigt att alla som är mottagare av information i systemet har förstått hur just ni vill använda systemet för att nå ut.

En metod för att göra detta är att skapa en minsta gemensamma nämnare som man på skolan arbetar efter. När en sådan finns på plats, se då till att vårdnadshavare och elever får information om hur just er skola tänkt använda Vklass samt till vad och ert syfte med detta är.

Mer information om hur man kan utarbeta minsta gemensamma nämnare finns i alla våra Onlinekurser.

Några tips om hur detta kan kommuniceras:

  • När ni håller i en introduktion för vårdnadshavare/elever, se till att berätta om Vklass utifrån just er minsta gemensamma nämnare samt hur just ni tänkt att Vklass skall stödja er kommunikation med hemmet och eleverna. Se nästa avsnitt (Utbildning) för mer tips kring detta.
  • Skapa ett kommunikationsmaterial, t.ex. en plansch i A3 som sätts upp i skolan eller en liten folder som skickas hem samt finns tillgänglig på skolan. Tips på innehåll finns i avsnittet ”Kommunikation”.
  • Låt era elever vara bärare av informationen! Berätta om Vklass, samt vad de och deras vårdnadshavare kan förvänta sig av systemet på t.ex. mentorstiden. Ge eleverna i ”läxa” att hjälpa sina föräldrar in i appen/webben och där visa vad de kan hitta och göra.