Kommunikation

På denna sida hittar du tips på hur du kan nå ut med kommunikation till vårdnadshavare och elever om er nya plattform Vklass.

  • Försök att få till en artikel i lokaltidningen. Detta är ett av de vanligare sätten att initialt nå ut med information om kommunens nya system. Eftersom all personal, alla elever och alla vårdnadshavare i kommunen får tillgång till systemet blir det en av kommunens mest använda e-tjänster, och därför av stort intresse för lokalpressen.
  • Skicka ut manualer på olika språk (tryckt eller digitalt). Vi erbjuder manual på flera olika språk för vårdnadshavare. Ladda hem dem i denna artikel under ”Article attachments”.
  • Skapa en plansch som kan sättas upp på skolan. Tips på vad en sådan kan innehålla finns nedan.
  • Skapa en informationsfolder som kan finnas tillgänglig på skolorna samt digitalt, men kanske även delas ut till alla vårdnadshavare. Tips på vad en sådan kan innehålla finns nedan.

Om ni skapar ett tryckt informationsmaterial, t.ex. en plansch eller en folder bör de innehålla:

  1. Hur loggar vårdnadshavare in? (dvs en länk till er egen inloggningsportal/e-tjänsteportal samt kort info om hur man gör)
  2. Kort punktlista som svarar på: Vad kan du som vårdnadshavare hitta i Vklass? (dvs sätt rätt förväntningar utifrån er minsta gemensamma nämnare)
  3. Kort punktlista som svarar på: Var kan du som vårdnadshavare göra i Vklass? (dvs sätt rätt förväntningar utifrån er minsta gemensamma nämnare)
  4. Hur man får hjälp/support om man behöver (hänvisa till support.vklass.se samt till kommunens centrala support eller skolans lokala supportperson)

Om ni vill göra ett eget kommunikationsmaterial finns logotyp och andra bilder att ladda hem nedan. Kontakta alltid oss på Vklass innan bilderna används. Önskas mer material, kontakta er kundansvarig.