Utbildning

För vårdnadshavare

Introduktion till Vklass för vårdnadshavare brukar skötas av varje skola, några exempel på hur det kan gå till är:

  • Visa en film, eller klicka runt i Vklass med ett demokonto, på ett föräldramöte.
  • Låt vårdnadshavaren logga in i Vklass med sitt eget konto på ett utvecklingssamtal och guida hen i systemet till det som ni tycker är viktigt att kunna.
  • Sätt ihop en enkel guide, t.ex. en plansch i A3-format eller en kort folder som finns lättillgänglig på skolan för alla att se och ta hem en kopia av. Det finns även färdiga manualer på flera olika språk som du kan ladda hem. Läs mer i avsnittet ”Kommunikation”.

I er introduktion, var noga med att alla är säkra på hur inloggning går till, både i appen och via webben (se föregående avsnitt)!

Filmer och artiklar som ni kan visa:

För elever

Elever burkar inte behöva mycket introduktion, men den introduktion de får brukar skötas av varje skola. Exempel på hur det kan gå till är:

  • Samla alla elever i aulan och visa en film eller klicka runt med ett demokonto för att visa de viktigaste funktionerna.
  • Låt varje lärare i klassrummet visa var de lagt ut material för eleverna att hitta.
  • Använd lite av mentorstiden till att säkerställa att alla elever kan logga in och att de hittar det som ni anser är viktigast i systemet, t.ex. schema, läxor/uppgifter och nyheter.

I er introduktion, var noga med att alla är säkra på hur inloggning går till, både i appen och via webben (se föregående avsnitt)!

Filmer och artiklar ni kan visa för elever: