1. Home
  2. Tips för skolor med behov av att bedriva undervisning på distans

Tips för skolor med behov av att bedriva undervisning på distans

I samband med virusutbrottet covid-19 har skolor ökat behov av att nå ut med viktig information till elever, personal och vårdnadshavare. Dessutom, då både personal och elever redan sitter i hemkarantän, behöver skolor hitta nya metoder för att kunna bedriva undervisning. Vi vill ta tillfället i akt att ge våra tips på hur skolor kan använda Vklass som kommunikations- och lärplattform.

Hur ska skolan bäst nå ut till elever och vårdnadshavare med viktig information?

Många använder redan Vklass som primär kommunikationsplattform. Hur man skapar nyheter eller skickar meddelande behöver inte förklaras närmare. Men vi vill förtydliga att just nyheter i Vklass är den primära kommunikationsfunktionen som ni bör använda ifall ni snabbt behöver nå ut med viktig funktion.

En nyhet kan riktas till en klass, en hel skolenhet samt till en hel organisation. Det är din behörighet som avgör vem som nås av din nyhet. Andra fördelar med funktionen är att en publicerad nyhet ger en pushnotis för vårdnadshavare som har appen. Som ett komplement till nyhetsutskick finns möjligheten att skicka mejl och SMS till antingen flera eller till en enskild användare.

Hur kan lärare använda Vklass som ett stöd för distansundervisning?

Utöver administrativa funktioner i Vklass finns det även funktioner som stödjer det pedagogiska arbetet. Det är många lärare som redan idag använder Vklass som en del av sin distansundervisning. Här följer ett par tips som vi vill dela med oss av:

Ämneslärare kan skapa en nyhet och koppla den till en eller flera undervisningsgrupper. Väljer du att aktivera kommentarer kan elever skriva egna inlägg kopplat till nyheten. Det är en perfekt funktion för att skapa aktivitet och lärande även då elever eller läraren inte befinner sig i klassrummet. I varje ämnes- och kursyta finns den generella diskussionsytan som även nås via appen.

Elevloggen används på många olika sätt, till exempel då lärare dokumenterar utvecklingssamtal eller överenskommelser. Men du vet väl att även elever kan skriva i elevloggen? Dessa inlägg blir endast synliga för den enskilda eleven och dess lärare. Eleven kan också koppla inlägget till en specifik grupp, till exempel ett inlägg som endast syns för biologiläraren och mentorn. Läraren kan i sin tur kommentera inlägget, precis som en loggbok.

För att ge elever och vårdnadshavare snabb information vad som förväntas i den dagliga undervisningen kan läraren redigera lektionsinformation via sitt schema. Det gör att man kan fortsätta med lektionsplaneringen med instruktioner eller länkar som eleverna kan klicka på direkt i Vklass.

En annan funktion som finns i varje ämnesgrupp är skapa kursutvärderingar. Här skriver läraren frågor som elever besvarar anonymt, svaren ger tydliga sammanställningar. Vill du att eleverna ska dela material med varandra? Det görs via Utbildningsmaterial > Delade filer finns fliken Elevfiler. Där kan elever ladda upp filer som alla i undervisningsgruppen kan ta del av. Vidare finns det tusentals delade pedagogiska planeringar i Vklass.

Skolans övriga digitala verktyg och resurser!

Vilka fler digitala verktyg har du tillgång till? Har skolbiblioteket tillgång till digitala databaser? Finns det licenser till digitala läromedel som både elever och lärare kan nå via Vklass eller annan inloggning? Vi på Vklass hoppas att de digitala verktyg som finns kan hjälpa skolor att erbjuda kvalitativ undervisning i de fall då flera elever behöver distansundervisning.

Övriga källor

Vi vill samtidigt passa på att tipsa om det material som finns tillgängligt från andra källor. Skolverket har till exempel lanserat sidan skolahemma.se där man samlar stöd för rektorer, lärare och IT-support för att kunna erbjuda undervisning på distans.

Swedish Edtech Industry är den branschorganisation som samlar aktörer inom fältet som rör digitalisering av svensk skola. Precis som Vklass har många aktörer öppnat upp sina plattformar samt gett tips om hur distansundervisning kan bedrivas via olika digitala lösningar. Läs pressmeddelandet här, från Swedish Edtech Industry den 16 mars 2020.

Nödvändiga inställningar för stängda skolbyggnader

Har din skola behövt stänga med fortsatt undervisning på distans? Då kan det finnas behov av att ändra ett par inställningar som rör frånvarorapporter med mera. För att göra dessa ändringar behöver du ha rollen SchoolPrinciple på en enhet. Via Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration kan skolan utöka antalet dagar som vårdnadshavare kan registrera frånvaro X timmar framåt. Vår rekommendation är att via valet Skicka dagliga frånvarorapporter till vårdnadshavare välja Skicka inga rapporter : Eventuellt kan skolor inaktivera funktionen Frånvarovarningar ifall den har använts av skolan.

Om skolan har pedagoger som är sjukfrånvarande kan en administratör via Skoladmin > Ämnen/Kurser manuellt lägga till personal till grupper som annars är hanteras via skolans elevregister. Det gör att man inte behöver göra ändringen i elevregistret eller utöka behörigheterna för pedagoger som vikarierar för kollegor. Denna funktion fungerar även utmärkt om pedagoger avser jobba ämnesintegrerat under perioder med ökad distansundervisning.

För en kommunadmin finns valet Skoladmin > Organisation. Via dessa inställningar kan kommunen välja Tillåt inloggning med användarnamn/lösenord för elever samt inloggning med Bank-ID. Detta kan vara en temporär inställning om kommunens egna inloggningslösning inte har kapacitet för att hantera ökad inloggning från elever som studerar hemma. Uppgifter med elevers användarnamn och lösenord distribueras via Skoladmin > Nya konton. För aktivering av Bank-ID via Vklass tillkommer en kostnad på 0,35 kr/inloggning. Kontakta din kontaktperson på Vklass om du har frågor om Bank-ID.

Vissa skolor som stänger kan ha behov att erbjuda barnomsorg till föräldrar med samhällskritiska jobb. En kommun eller enskilda skolor kan via en förskole- eller fritidsenhet skapa tillfälliga avdelningar. Dessa kan användas för erbjuda barnomsorg för föräldrar som jobbar in om sjukvården eller har andra samhällsviktiga yrken. Hur man skapar tillfälliga avdelningar kan du läsa om här.

Kunskapsbanken

Om du inte redan har besökt Vklass Kunskapsbank vill vi passa på att tipsa om det omfattande material med artiklar och filmer som vi hela tiden uppdaterar där. Vill du veta mer om Vklass funktionalitet är Onlinekurserna särskilt väl anpassade.