1. Home
  2. Bedömning / uppföljning
  3. Att svara på frågeformulär om elev (särskilt stöd)
  1. Home
  2. Särskilt stöd
  3. Att svara på frågeformulär om elev (särskilt stöd)

Att svara på frågeformulär om elev (särskilt stöd)

Lärare på en skola kan få frågeformulär skickade till sig från elevhälsoteamet när de genomför en pedagogisk kartläggning av en elev. Artikeln beskriver hur lärare ser och hanterar dessa.

Då en utredning och pedagogisk kartläggning av elevs behov av särskilt stöd genomförs så kan elevhälsoteamet skicka ut frågeformulär till undervisande personal på skolan. Detta förutsätter att man har modulen särskilt stöd aktiverad i Vklass.

Frågeformulären skickas som händelser i Vklass. Händelsen är anonymiserad så det står bara ”Du ombeds svara på frågor i en utredning”. Denna kan du som lärare klicka på för att nå frågeformuläret. Klickar du på händelsen direkt krävs ingen verifiering med Bank-ID. Om du går in i formuläret i efterhand samt om du går till ett formulär som delvis är ifyllt behövs en verifiering med Bank-ID. De formulär du ombeds besvara listas även via menyvalen Särskilt stöd > Tilldelat mig.

Väl inne i formuläret ser du vilken elev som frågorna avser. Du kan börja skriva i formuläret och återkomma till det vid ett senare tillfälle. Längst ner på sidan finns en knapp för att spara dina svar så att du kan fortsätta senare.

När du är helt klar med dina svar så kryssar du i rutan ”Markera som klart” längst ner på sidan. Detta kommer att låsa formuläret så att du inte kan ändra i svaren något mer. Samtidigt kommer elevhälsoteamet få veta att du är klar och de kan gå vidare i kartläggningen och bearbeta dina och dina kollegors svar.

Här är ytterligare en artikel som tar upp samma ämnesområde.

Updated on 21 januari, 2022

Was this article helpful?

Related Articles