Resursbokning

Resursbokningen hittas under Schema i Vklass. Fliken Resursschema visas endast om det finns resurser på skolan att boka. Resurserna läggs upp av en administratör på skolan.

Om du är kopplad till flera skolor så behöver du välja vilken skola du vill boka resurser på. I listan ”Mitt samlade schema” längst upp på Schema-sidan kan du välja en av dina skolor. När du valt skola kommer du se fliken Resursschema.

Filmen ger en översikt av hur resursbokning fungerar i Vklass.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles