Betygsprövning

Om en elev genomgått en betygsprövning och ett nytt betyg ska registreras görs detta under Skoladmin > Användare och sedan aktuell elev.

Under betygsfliken klickar du på Lägg till betyg. När du lägger till betyget är det viktigt att du kryssar i prövning.

När betyget är tillagt så kan du skriva ut en betygskatalog och ett betygsdokument för prövning.

Nedan ser du hur man lägger till betyget.

Nedan visar vilka dokument du kan skriva ut när betyget är inlagt.

Updated on 17 juni, 2020

Was this article helpful?

Related Articles