1. Home
  2. Administratör
  3. Betygshantering
  4. Betyg för elev som slutat på skolan

Betyg för elev som slutat på skolan

Om man vill ta fram betyg för en elev som slutat på skolan går man in i Skoladmin > Användare och klickar på Sök tidigare elev.

Lägg tillfälligt tillbaka eleven på skolan genom rättighetsfliken på eleven.

När det är gjort kan du söka upp eleven under användare och sedan har du tillgång till alla betyg.

Vill du skriva ut betygsdokument som t.ex. termins/slutbetyg eller betygsutdrag/studiebevis/examensbevis klicka på Skriv ut betyg.

Där har du sedan val för att välja vilket betygsdokument du vill skriva ut.

Updated on 9 september, 2020

Was this article helpful?

Related Articles