1. Home
  2. Administratör
  3. Betygshantering
  4. Betyg från föregående termin som inte ska följa med (administratör)

Betyg från föregående termin som inte ska följa med (administratör)

Om en elev inte läser t.ex. Teknik denna termin ska betyget från den termin betyget senast sattes följa med på terminsbetyget. Som standard i Vklass så följer alla betyg med om man inte fått betyg i det ämnet under pågående termin.

Det finns dock undantag där betyg inte ska följa. Några exempel på det ser ni nedan:
– Om en elev byter från SV till SVA eller tvärtom.
– Om elev fått betyg i NO/SO i 6:an och eleven nu går i 7:an
– Om elev bytt språkval ska det gamla språkbetyget inte följa
– Om elev inte längre läser modersmål
– Om elev byter skolform i ett ämne

Enklast att sätta dessa betyg till att inte följa är att köra funktionen RPA under Betygshantering. Då sätts alla dessa undantag till att inte följa. Viktigt att detta utförs när alla betyg är satta för terminen.

Om man vill ändra detta manuellt kan man göra det under betygshantering. Se nedanstående bild:


Updated on 19 maj, 2022

Was this article helpful?

Related Articles