1. Home
  2. Administratör
  3. Betygshantering
  4. Skriv ut betygskatalog för endast ett betyg (administratör)

Skriv ut betygskatalog för endast ett betyg (administratör)

Om man t.ex. gjort en rättning eller ändring av ett betyg måste en ny betygskatalog skrivas ut. Enklast är att göra detta för det enskilda betyget. Du gör detta direkt under eleven och fliken betyg. Se nedanstående bild.

Updated on 6 december, 2019

Was this article helpful?

Related Articles