1. Home
  2. Administratör
  3. Betygshantering
  4. Betygsättning särskoleintegrerad elev eller olika ämneskoder på elever (administratör)

Betygsättning särskoleintegrerad elev eller olika ämneskoder på elever (administratör)

Betygsskala och skolform styrs vanligtvis ifrån undervisningsgruppen men i de fall man t.ex. har en särskoleintegrerad elev och vill kunna sätta betyg på den eleven med rätt skolform och betygsskala så går det.

Gå in under Skoladmin > Undervisningsgrupp > Välj undervisningsgrupp

I nästa vy kan du ändra skolform och betygsskala individuellt på eleverna. I nedanstående bild är skolform och betygsskala ändrat till Grundsärskola på Gustav Lindström

Olika kurs och ämneskoder på elever i samma undervisningsgrupp

Om man har en undervisningsgrupp där elever läser olika ämnen och man vill att det skall styras individuellt och inte ifrån gruppen kan man ändra det på samma sätt som man ändrar skolform ovan. Ett exempel kan vara att man har en undervisningsgrupp i Svenska och en del elever läser SV och andra SVA.
Ändra då den individuella kurskoden enligt bilden nedan.

Updated on 6 december, 2019

Was this article helpful?

Related Articles