1. Home
  2. Administratör
  3. Synkronisering
  4. Exportera frånvarodata till Extens/Procapita
  1. Home
  2. Administratör
  3. Integrationer
  4. Exportera frånvarodata till Extens/Procapita

Exportera frånvarodata till Extens/Procapita

Grundprincipen är att ingen data automatiskt kan skrivas tillbaka från Vklass till elevregistret (Procapita/Extens). Vklass har inte skrivrättigheter i databasen.

Däremot kan frånvarotimmar exporteras från Vklass för import i Extens/Procapita. Under Skoladmin > Synkronisering > Frånvaro  så finns en exportfuntkion.

Välj här för vilka datum du vill exportera och för vilken enhet det gäller. Klicka på Exportera så laddas en textfil hem till din dator. Denna importerar du sedan i Extens/Procapita.

Är du administratör på hela organisationen/kommunen kan du välja att inkludera alla organisationens skolor i samma fil.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles