1. Home
  2. Administratör
  3. Integrationer
  4. Konfigurering av OneDrive (user consent)

Konfigurering av OneDrive (user consent)

För att Vklass ska kunna skapa en integration med Office365 och även Teams behöver Vklass ett antal uppgifter. Vi behöver Vklassanvändarnas office365 UPN samt e-postadress lagrat i Vklass. Om denna information redan finns i ert skoladministrativa system kan vi hämta det därifrån. Om det inte finns kan vi även hämta det ifrån en csv-fil som ni lägger på den synkroniseringsserver som är uppsatt.

När Vklass har dessa uppgifter inlästa kan gå vidare och godkänna Vklass appen i Office365. Det gör ni genom att logga in i Vklass med ett Orgadmin konto. Gå sedan till Skoladmin > Organisation > Fliken Övrigt.

Sedan klickar ni på Godkänn integration till Office365 och Teams. OBSERVERA att du behöver ett Konto i ert Azure AD som är administratör för att kunna fullfölja auktoriseringen.

Klicka på Auktorisera knappen.

Nu tas ni till Microsoft webbplats där ni får godkänna Vklass appen efter att ni loggat in med Office365 administratörskeontot.

Klicka på acceptera. När det är gjort tas ni tillbaka till Vklass där ni ombeds spara dessa uppgifter på er organisations samtliga enheter.

Nu kan användaren få tillgång till olika funktioner så som att komma åt Onedrive, Lägga upp Teams-möten i schemat m.m.

Rättigheter

Om man bara vill tillåta de minsta rättigheterna i Office365 för att användaren ska kunna komma åt sin OneDrive och kunna lägga till Teamsmöten till lektioner är det nedanstående delegated permissions som behövs. Om ni enbart vill tillåta dessa behöver ni kontakta oss på Vklass så kan vi se till så att ert consent blir med nedanstående rättigheter.

Updated on 8 april, 2022

Was this article helpful?

Related Articles