1. Home
  2. Planering och genomförande
  3. Digitala självrättande prov

Digitala självrättande prov

Innehåll

Detta kallas ”Interaktiva prov” i Vklass. Filmen här visar hur dessa funktioner fungerar.

Vanliga frågor

Kan jag ser hur provet kommer se ut för elever?

Ja, När du lagt till din första fråga dyker en knapp ’Förhandsgransking’ upp. Där kan du se hur prover ser ut för eleverna.

Jag kan inte redigera frågor efter jag publicerat provet!

Nej. Eftersom eleverna vid publicering ser provet så kan man inte ändra i det under tiden som eleverna gör provet då fel riskerar uppstå.

Varför tas alla elevsvar bort om jag avpublicerar provet?

Svaren är kopplade till de frågor och svar du har vid publiceringstillfället. Om du ändrar i provfrågorna och svaren efter elever svarat på dem riskerar du ändra förutsättningarna för vilka svar som är rätt & fel. Därför kan inte ett prov ändras efter det att eleverna börjat svara på det.

Kan jag kopiera frågor från ett interaktivt prov?

Ja, du kan återanvända frågor som du eller någon annan skrivit tidigare. Skapa först ett nytt prov och hämta sedan frågor från flikarna ’delade prov’ och ’mina tidigare prov’

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles