Lärare

En lärare, eller personal, med behörighetsnivå; SchoolTeacher, eller mer vardagligt; Lärare, har ingen möjlighet att ladda upp filer och hantera, samt skapa, mappar under Dokument.

Det finns däremot ett undantag från ovan nämnda regel!

Detta gäller för Dokument på/under respektive avdelning.

Se beskrivning över detta längst ned på denna sida 

Går man in under Dokument och Personal, ser det ut på följande sätt för dem (se bild nedan). 

Går man in under Dokument och Elever och Vårdnadshavare, ser det ut på följande sätt för dem (se bild nedan).

Även när/om lärarna går in i V1 (Vklass Skola) genom att klicka på Teams, Min Förskola (Det kan stå Min skola också), Dokument och Personal, saknar de möjligheten att ladda upp filer och hantera/skapa mappar.

Det ser ut på följande sätt för dem (se bild nedan).

Även när/om lärarna går in i V1 (Vklass Skola) genom att klicka på Teams, Min Förskola (Det kan stå Min skola också), Dokument och Elev/Vårdnadshavare, så saknar de möjligheten att ladda upp filer och hantera/skapa mappar.

Det ser ut på följande sätt för dem (se bild nedan).


Undantaget från regeln, att lärare inte kan ladda upp filer och skapa mappar, gäller för Dokument på/under respektive avdelning.


När lärarna går in under Dokument och respektive Avdelning, vilket ser det ut på följande sätt för dem (se bild nedan)… 

… Här har lärarna möjlighet att ladda upp filer, samt skapa mappar etc.,  på precis på samma sätt som t.ex. en personal med Behörigheten; SchoolPrincipal, kan göra under Personal och  Elever och Vårdnadshavare. 

Under mappen för varje Avdelning, se bilden nedan, har de åtkomst till följande funktioner.  

Updated on 3 januari, 2022

Was this article helpful?

Related Articles