1. Home
  2. Fil- och Mapp- hantering
  3. Dokument och Rättigheter

Dokument och Rättigheter

Beroende på vilken Behörighet man innehar som personal, samt när man arbetar inom Förskolan och/eller Fritidshem, har man olika möjligheter att hantera filer och mappar under Dokument. 

Hur möjligheterna ter sig, för respektive behörighet, kommer att illustreras nedan. Klicka på respektive Behörighet, för att notera detta.      

Lärare

SchoolEditor

SchoolStudent Advisor

SchoolPrincipal

Updated on 3 januari, 2022

Was this article helpful?

Related Articles