SchoolStudentAdvisor

En lärare, eller personal, med behörighetsnivå; SchoolStudentAdvisor, har viss möjlighet att ladda upp filer och hantera, samt skapa, mappar under Dokument

De har detta i Vklass Förskola/Fritids, men inte i Vklass Skola (V1).

Går man in under Dokument och Personal, ser det ut på följande sätt för dem (se bild nedan). Dvs, här har de möjligheten att ladda upp filer och hantera/skapa mappar.

Går man in under Dokument och Elever och Vårdnadshavare, ser det ut på följande sätt för dem (se bild nedan). 

Dvs, här har de möjligheten att ladda upp filer och hantera/skapa mappar.

När/om en SchoolStudentAdvisor går in i V1 (Vklass Skola) genom att klicka på Teams, Min Förskola (Det kan stå Min skola också), Dokument och Personal, saknar de möjligheten att ladda upp filer och hantera/skapa mappar.

Det ser ut på följande sätt för dem (se bild nedan).

När/om en SchoolStudentAdvisor går in i V1 (Vklass Skola) genom att klicka på Teams, Min Förskola (Det kan stå Min skola också), Dokument och Elev/Vårdnadshavare, så saknar de möjligheten att ladda upp filer och hantera/skapa mappar.

Det ser ut på följande sätt för dem (se bild nedan).

Updated on 3 januari, 2022

Was this article helpful?

Related Articles