SchoolEditor

En lärare, eller personal, med behörighetsnivå; SchoolEditor, har viss möjlighet att ladda upp filer och hantera, samt skapa, mappar under Dokument

De har detta i Vklass Skola (V1) men inte i Vklass Förskola/Fritids.

Går man in under Dokument och Personal, ser det ut på följande sätt för dem (se bild nedan). 

Går man in under Dokument och Elever och Vårdnadshavare, ser det ut på följande sätt för dem (se bild nedan). 

Men! När/om en SchoolEditor går in i V1 (Vklass Skola) genom att klicka på Teams, Min Förskola (Det kan stå Min skola också), Dokument och Personal, så får de möjligheten att ladda upp filer och hantera/skapa mappar.

Det ser ut på följande sätt för dem (se bild nedan).

Men! När/om en SchoolEditor går in i V1 (Vklass Skola) genom att klicka på Teams, Min Förskola (Det kan stå Min skola också), Dokument och Elev/Vårdnadshavare, så får de möjligheten att ladda upp filer och hantera/skapa mappar.

Det ser ut på följande sätt för dem (se bild nedan).

Updated on 3 januari, 2022

Was this article helpful?

Related Articles