SchoolPrincipal

En lärare, eller personal, med behörighetsnivå; SchoolPrincipal, har full möjlighet att ladda upp filer och hantera, samt skapa, mappar under Dokument.

Går man in under Dokument och Personal, ser det ut på följande sätt för dem (se bild nedan). Dvs, de har möjligheten att ladda upp filer och hantera/skapa mappar.

Går man in under Dokument och Elever och Vårdnadshavare, ser det ut på följande sätt för dem (se bild nedan). Dvs, de har möjligheten att ladda upp filer och hantera/skapa mappar.

När/om en SchoolPrincipal går in i V1 (Vklass Skola) genom att klicka på Till Vklass skola > Min Skola > Välja Förskola > Dokument och Personal, har de även där möjligheten att ladda upp filer och hantera/skapa mappar.

Det ser ut på följande sätt för dem (se bild nedan).

När/om en SchoolPrincipal går in i V1 (Vklass Skola) genom att klicka på Till Vklass skola > Min Skola > Välja Förskola > Dokument och Elever/Vårdnadshavare, har de även där möjligheten att ladda upp filer och hantera/skapa mappar.

Det ser ut på följande sätt för dem (se bild nedan).

Updated on 3 januari, 2022

Was this article helpful?

Related Articles