V2 Releaser

Dec-releasen

Uppföljning Prov och Uppgifter
Uppföljning Kriteriematris
Uppföljning Frånvarohantering

Höstlovsreleasen

Det som releasades i höstlovsreleasen är följande funktioner:

Kriteriematris grupp
Uppföljning & resultatsidor
– Närvaro
– Uppgifter översikt
Omdömen (skapa och redigera)
Studieplan
Menyförändringar
Updated on 8 december, 2023

Was this article helpful?

Related Articles