V2 Releaser

Jan releasen

Uppföljning Omdömen
Omdömen i veckobrev

Extra release

Meny – Tydligare menystruktur så att rubriken i menyerna ser mer ut som en rubrik
Omdömen – Förtydligande av text kring publicering av omdömen.
Prov och Uppgifter – tiden för när en uppgift ska vara inne och inte bara datumet visas nu på översiktssidan

Dec-releasen

Uppföljning Prov och Uppgifter
Uppföljning Kriteriematris
Uppföljning Frånvarohantering

Höstlovsreleasen

Det som releasades i höstlovsreleasen är följande funktioner:

Kriteriematris grupp
Uppföljning & resultatsidor
– Närvaro
– Uppgifter översikt
Omdömen (skapa och redigera)
Studieplan
Menyförändringar
Updated on 11 januari, 2024

Was this article helpful?

Related Articles